top of page

Az izraeli-palesztin konfliktus ókori gyökerei

Közelmúlt

index2.png
youtube.png

Szerkesztő-műsorvezető Fekete Rita | 2023. november 9.

Szerkesztő-műsorvezető Fekete Rita | 2022. június 22.

Főhős 6. rész

Ábrahám (2)

youtube.png
youtube.png
youtube.png
youtube.png
youtube.png
axioma.png
youtube.png

Szerkesztő-műsorvezető Filemon Norbert | 2022. április 12.

Axióma

Hogyan bukott meg a Római Birodalom?

index1.png

Ábrahám (1)

Főhős 5. rész

Szerkesztő-műsorvezető Fekete Rita | 2022. június 16.

youtube.png
index1.png
youtube.png
kozelitesek_K_edited.jpg
youtube.png

Közelítések A tudomány összeköt

Szerkesztő-műsorvezető Neichl Nóra | 2020. április 28.

Az Antoninus-kori járvány

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 1. rész

2019. április 28.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Isten célja az emberrel | Az Édenkert | Az özönvíz | A nemzetek eredete | Nimród és birodalma

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 2. rész

2019. április 29.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Sém, Hám és Jáfet öröksége | Ábrahám elhívása | Városállamok Mezopotámiában | Egyiptom felemelkedése | József és a hükszósz korszak |

A zsidók helyzete Egyiptomban

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 3. rész

2019. május 5.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Elnyomás Egyiptomban | Mikor volt a Kivonulás? | Mózes mint nemzeti vezető | A Biblia és a nacionalizmus | A zsidó honfoglalás | Bukott angyalok birodalma | A Törvény uralma vagy teokrácia?

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 4. rész

2019. május 5.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Izrael és a nemzetek | Dávid király birodalma | Izrael és a föníciaiak | A világkereskedelem Salamon korában | Izrael kettészakadása | Az asszír birodalom felemelkedése | Asszíria és a népirtás

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 5. rész

2019. május 12.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Izrael és a pogány birodalmak | Jónás Ninivében  | Ninive sorsa | Területi szellemek Mezopotámiában | A birodalmak kevélysége | Ezékiás és az asszírok | Náhum ítélete | Az asszírok nyelve és kultúrája

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 6. rész

2019. május 12.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Az asszír fogság | A káldeusok felemelkedése  | Júda bukásának okai | Jeremiás küldetése | Hol van a frigyláda? | Dániel színre lépése | Nabukodonozor álma | A birodalmak szellemi-erkölcsi minősége

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 7. rész

2019. június 2.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Dániel és könyve | Az állóképet szétzúzó kő  | Az isteni jogrend | Az utolsó birodalom | Nabukodonozor dicsősége | Babilón, a szárnyas oroszlán | Nabukodonozor megtérése 

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 8. rész

2019. június 2.

Résztvevők: Németh Sándor, Ruff Tibor, Grüll Tibor

Ki volt Belsazár? | Írás a falon | Belsazár, az Antikrisztus előképe | A méd-perzsa viszony | Ki volt a méd Dárius? | Jeremiás átka Babilónra | Ézsaiás gúnydala | Uiniverzalizmus | Női istenségek kultusza

index1.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 9. rész

2019. november 10.

Résztvevők: Németh Sándor, Hack Márta, Grüll Tibor

Az asszír birodalom szétesése | Az asszír örökség | Jeremiás üzenete | Júdea mint ütközőzóna | A kárkemisi csata | A zsidó állam és Babilón | A próféták szerepe | A babilóni fogság hullámai | Sedékiás politikája

index2.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 10. rész

2019. november 10.

Résztvevők: Németh Sándor, Hack Márta, Grüll Tibor

A próféciák szerepe a fogság idején | Dániel a babilóni fogságban | A szoborlátomás jelentése | Ezékiel látomása | A cionizmus igazi jelentése | Babilón fénykora | A perzsa birodalom győzelme Babilón felett

index2.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 11. rész

2019. november 18.

Résztvevők: Németh Sándor, Hack Márta, Grüll Tibor

Visszatérés a fogságból | A perzsa birodalom és a zsidóság | Kürosz mint a vallásszabadság előfutára | Perzsia, a prekapitalista birodalom | Zorobábeltől Nehémiásig | Nagy Sándor birodalma | A Makkabeus-felkelés

index2.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 12. rész

2019. december 22.

Résztvevők: Németh Sándor, Hack Márta, Grüll Tibor

Az Újszövetség birodalmi háttere | Jézus születési éve | Az összeírások | Heródes utódai | Tiberius és Pontius Pilatus | Antipasz és Keresztelő János | Jézus keresztre feszítése | A testimonium Flavianum | I. Agrippa 

index2.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 13. rész

2019. december 29.

Résztvevők: Németh Sándor, Hack Márta, Grüll Tibor

A pünkösd: az egyház születése | Heródes Agrippa | Péter Caesareában | Pál missziós útjai | Pál Filippiben | Pál Athénban | Pál Korinthoszban | Claudius rendelete | Pál Ephesosban | A római polgárjog 

index2.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 14. rész

2020. március 1.

Résztvevők: Németh Sándor, Rugási Gyula, Grüll Tibor

A körülmetélkedés evangéliuma | Péter és Pál Rómában | Az első keresztényüldözés | Az első zsidó háború és következményei | A Flavius-dinasztia | A zsidóság és kereszténység szétválása | A Bar Kochba-felkelés

index3.png
youtube.png

A BIBLIA ÉS A BIRODALMAK 15. rész

2020. március 8.

Résztvevők: Németh Sándor, Rugási Gyula, Grüll Tibor

Keresztény irányzatok a 2. században | A gnoszticizmus | Montanisták | A pápaság eredete | Iréneusz | Ciprianusz | Órigenész | A mártírakták | Nagy Konstantin fordulata | A milánói ediktum | Ágoston | Államvallás

index3.png
youtube.png

KIPA 8. adás - Régészeti feltárások Dávid Városában 

Szerkesztő-műsorvezetők Eperjesi Ildikó és Breuer Péter | 2016

KIPA 56. adás - Zsidók az ókori Carnuntumban 

Szerkesztő-műsorvezetők Eperjesi Ildikó és Breuer Péter | 2016

KIPA 59. adás - Pollák Miksa és Pap Károly 

Szerkesztő-műsorvezetők Eperjesi Ildikó és Breuer Péter | 2016

Műsorvezető Király Rita | 2020. november 9.

Zsarnokok és királyok

youtube.png

Gyújtópont 

Műsorvezető Kauzál Alexandra | 2020. január 14.

youtube.png
bottom of page