top of page

TORT0017 Az ókor története és kultúrája

 

A római civilizáció

 

A szeminárium célja, hogy az alapszakos hallgatókkal megismertesse az ókori Római Birodalom világát a császárkor legfényesebb időszakában (Kr. e. 30 – Kr. u. 250 k.). Az órán nem elsősorban eseménytörténettel, hanem a Birodalomban zajló főbb társadalmi, gazdasági, kulturális és vallási folyamatokkal foglalkozunk majd holisztikus nézőpontból. 

A szeminárium teljesítése: (1) az órák anyagának megtekintése; (2) ezekből egy Google Forms teszt megírása a félév utolsó előtti óráján; (3) egy kb. 5 oldalas esszé leadása a szorgalmi időszak végéig, előre megbeszélt témából.

Az eredeti kiírásban szereplő feltételeket megváltoztattam, tekintettel a járványhelyzetre. Az előadások ppt anyagát minden héten feltöltöm a honlapomra, ahonnan bárki megtekintheti. A teszttel kapcsolatban majd a neptunon keresztül küldök üzenetet. Kérdéseiket a grull.tibor@gmail.com elektronikus levelezési címre küldhetik el. 

   

Kurzustematika


1. Mi a Római Birodalom?
2. Kik azok a rómaiak?

3. Társadalom

4. Urbanizáció

5. "Népek olvasztótégelye"

6. Vallás

7. Kultúra és identitás

8. Művészetek

9. Természet és gazdaság (ökonómia / ökológia)

10. Mindennapi élet: bölcsőtől a koporsóig

11. A római szórakoztatóipar

12. A római jog rendszere

13. A tudomány Rómában

Bibliográfia


Adamik Béla: A latin nyelv története. Budapest: Argumentum, 2009. 
Adamik Tamás: Római irodalom a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig. Pozsony: Kalligram, 2009. 
Auguet, Roger: Kegyetlenség és civilizáció: római játékok. Budapest: Európa, 1974.
Brown, Peter: Az európai kereszténység kialakulása, 200–1000. Budapest: Atlantisz, 1999. 
Castiglione László (szerk.): A római művészet világa (Európai Antológia) Budapest: Gondolat, 1974. 
Castiglione László: A római művészet. Budapest: Corvina, 1971.
Falus Róbert: Az antik világ irodalmai. Budapest: Gondolat, 1980.
Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Budapest: Typotex, 2007.
Hahn István (szerk.): Róma istenei (Európai Antológia) Budapest: Gondolat, 1975. 
Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Veszprém: Iskolakultúra, 2009.
Hoffmann Zsuzsanna: Ételek és italok az ókori Rómában. Szeged: Quintus, 2011. 
Horváth István Károly (szerk.): Irodalmi élet a régi Rómában (Európai Antológia) Budapest: Gondolat, 1962. 
Köves-Zulauf, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest: Telosz, 1995.
László Levente – Nagy Levente – Szabó Ádám: Mithras és misztériumai I–II. Szerk. László Levente. Budapest: Kairosz. 2005. 
Meijer, Fik: Gladiátorok. Budapest, Gondolat, 2009.
Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Kolozsvár: Scientia, 2011. 
Nótári Tamás: Római jog. Budapest: Lectum, 2014.
Salles, C.: Hétköznapi élet a római császárok korában. Budapest: Corvina, 2008. 
Szepessy Tibor (szerk.): A régi Róma napjai (Európai Antológia) Budapest, Gondolat, 1968.

Tóth István: Mithras Pannonicus. Budapest: PAN, 2007.
Vermes Géza: A zsidó Jézus. Budapest: Osiris, 1995. 
Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa. Budapest: Osiris, 1995. 
Vermes Géza: A kereszténység kezdetei. Názárettől Nikaiáig (Kr. u. 30–325). Budapest: Libri, 2012. 
Zlinszky János: A római jog továbbélése. Budapest: Szent István Társulat, 2009.

bottom of page