• „Saulusból Paulus?” Zsidók, pogányok és keresztények névadási és névváltoztatási szokásai a római korban. In Benke László (szerk.): Otthonná tett romok: Írások Rugási Gyula hatvanadik születésnapjára. Budapest‒Pozsony: Kalligram, 2014, 41‒54. 

  • The Legendary Fate of Pontius Pilate. Classica et Mediaevalia 61 (2010) 151‒176.

  • Pilate’s Tiberiéum: A New Approach. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2001) 267‒278. 

  • Pontius Pilatus: egy karrier története. Világosság 41:8‒9 (2000) 66‒90.

  • Zsidó-keresztény kapcsolatok a késő-antikvitásban: Severus de Minorca levele a helyi zsidó közösség áttérítéséről. Múlt és Jövő 4 (1999) 76‒91.

  • Patmiaka: Two Studies on the Ancient Patmos. Budapest: Eötvös Collegium, 1989. 58 p. (Eötvös-füzetek 12.)