top of page
 • „Non licet esse vos!” A keresztényüldözés jogi alapjai a római császárkorban Nerótól Valerianusig (Kr. u. 64‒260). Pontes 5 (2022 július) 52‒80.

 • „E jelben győzni fogsz!” Hogyan vált Róma kereszténnyé? BBC History XII. évf. 2. szám (2022 február) 14-21.

 • Tertullianus: Az erkölcsi tisztaságról. Bevezetés. Studia Biblica ‒ Bibliai Tanulmányok III. évf. 1. sz. (2021) 113‒124.

 • Tertullianus: Az erkölcsi tisztaságról (De pudicitia). Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta Grüll Tibor. Studia Biblica ‒ Bibliai Tanulmányok 3. évf. 1. sz. (2021) 125‒175.

 • Császárok, rabbik, apostolok. Zsidók és keresztények az első századi Rómában. BBC History X. évf. 10. sz. (2020 október) 30‒36.

 • Josephus és a Messiás. A testimonium Flavianum eredetiségének kérdése. Studia Biblica ‒ Bibliai Tanulmányok II. évf. 1. sz. (2020) 9‒63.

 • Az Újszövetség Rómája. BBC History VII. évf. 12. sz. (2017 december), 22-29.

 • Fehér üti a feketét: A holland reformátusok és a rabszolgaság kérdése. Új Exodus XXIV. évf. 2. sz. (2017) 70-73.

 • „Saulusból Paulus?” Zsidók, pogányok és keresztények névadási és névváltoztatási szokásai a római korban. In Benke László (szerk.): Otthonná tett romok: Írások Rugási Gyula hatvanadik születésnapjára. Budapest‒Pozsony: Kalligram, 2014, 41‒54. 

 • The Legendary Fate of Pontius Pilate. Classica et Mediaevalia 61 (2010) 151‒176.

 • Pilate’s Tiberiéum: A New Approach. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2001) 267‒278. 

 • Pontius Pilatus: egy karrier története. Világosság 41:8‒9 (2000) 66‒90.

 • Zsidó-keresztény kapcsolatok a késő-antikvitásban: Severus de Minorca levele a helyi zsidó közösség áttérítéséről. Múlt és Jövő 4 (1999) 76‒91.

 • Patmiaka: Two Studies on the Ancient Patmos. Budapest: Eötvös Collegium, 1989. 58 p. (Eötvös-füzetek 12.) 

bottom of page