top of page

TORT0014 Az ókori Róma története

 

Az ókori Róma története - évfolyamelőadás

 

Az előadás célja, hogy az alapszakos hallgatóknak bemutassa az ókori Róma történetének legfontosabb csomópontjait a kezdetektől (Róma legendás alapításától) egészen a Nyugat-Római Birodalom bukásáig. Az eseménytörténet mellett a Birodalomban zajló főbb politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok ismertetésére is nagy hangsúlyt fektetünk.

 

Az előadás teljesítése: Az előadás szóbeli kollokviummal zárul, amit a vizsgaidőszakban kell teljesíteni. A 20 szóbeli tétel letölthető az academia.edu oldalamról (A járványügyi helyzetre való tekintettel még nem tudjuk, milyen formában lehet majd vizsgázni.)

 

Kurzustematika

1. Miért érdekes napjainkban az ókori Róma? (Utóélet)

2. Hogyan kezdődött? (Az Aeneas-legenda, Róma alapítása, a királyok kora) 

3. Kié a hatalom? (A köztársasági államforma, Itália meghódítása)

4. Hogyan lett Róma a világ ura? (1) (A Nyugat-Mediterráneum meghódítása)

5. Hogyan lett Róma a világ ura? (2) (A Kelet-Mediterráneum meghódítása)

6. Miért került válságba a köztársaság? (A krízis okai és a megoldási kísérletek)

7. Miért kellett Caesarnak meghalnia? (Caius Iulius Caesar tündöklése és bukása)

8. Mi a principátus? (Octavianus hatalomra kerülése)

9. Milyen volt Augustus birodalma? (Augustus uralmának kiépítése)

10. Mitől jó/rossz egy császár? (A 2. és 3. század császári dinasztiái; legfontosabb forrásai; eseményei; jelenségei)

11. Hogyan működött a Birodalom? (Társadalom; gazdaság, politika; a 3. századi válság)

12. Megbukott-e a Római Birodalom? (A tetrarchia; a barbárok bejövetele; a késő római kultúra)

13. Hogyan vált kereszténnyé Róma? (A kereszténység születése, elterjedése, üldöztetése majd egyenjogúsítása)

14. Miért kellett Rómának Pannonia? (Pannonia provincia története, gazdasága, társadalma és kultúrája)

A YouTube Live Stream segítségével felvett előadásokat minden héten szerdán töltöm fel a privát YouTube csatornámra, amihez a neptun rendszeren keresztül küldök csoportos üzenetet illetve linket.

Bibliográfia:

 

Kötelező irodalom:

Németh György– Hegyi W. György: Görög–római történelem (tankönyv). Budapest: Osiris, 2011.

Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Az imperium Romanum természetrajza. Budapest: Typotex, 2007.

 

Ajánlott irodalom:

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. Gödöllő: Attraktor, 2006.

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Budapest: Osiris, 2002.

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága. Budapest: Gondolat, 2017.

Grüll Tibor: 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról. Budapest: Kalligram, 2013.

Grüll Tibor: Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról. Budapest: Kalligram, 2019.

Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Budapest: Osiris, 2007.

Havas László: Bevezetés, in: Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi. I. Antik államelméleti antológia. Szerk. Havas László. Debrecen: KLTE, 1998. 5–57. (AGATHA IV.)

Jones, A. H. M.: Augustus. Budapest: Gondolat, 1976.

Kertész István: A hódító Róma. Budapest: Kossuth, 1983.

Ürögdi György: Kard és törvény. Marius és Sulla kora. Budapest: Gondolat, 1974.

bottom of page