top of page

TORT0457 Görög és római történeti források

Bevezetés az ókortudományba

Grüll Tibor - Lindner Gyula

A kurzus célja bevezetést nyújtani az ókortudomány legfontosabb szakterületeinek (szövegkiadás, szöveggondozás; epigráfia; papirológia; numizmatika; művészettörténet; régészet) forrásaiba és ‒ elsősorban ‒ magyar nyelvű szakirodalmába. Célunk, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a források és a szakirodalom ismeretében, használni tudják a legfontosabb kézikönyveket, internetes adatbázisokat minden tanult témával kapcsolatban.

 

A szeminárium teljesítése: (1) az órák anyagának megtekintése; (2) ezekből egy teszt megírása a félév utolsó óráján; (3) egy kb. 5 oldalas esszé leadása a szorgalmi időszak végéig, előre megbeszélt témából.

Az eredeti kiírásban szereplő feltételeket megváltoztattuk, tekintettel a járványhelyzetre. A saját előadásaim ppt anyagát minden héten feltöltöm a honlapomra, ahonnan bárki megtekintheti. A teszttel kapcsolatban majd a neptunon keresztül küldünk üzenetet. Kérdéseiket a grull.tibor@gmail.com elektronikus levelezési címre küldhetik el. 

Kurzusok

1. Kézikönyvek, adatbázisok, lexikonok (L. Gy.)

2. Az ókortudomány története (L. Gy.)

3. A szövegkritika alapelvei (G. T.)

4. Ókori görög auctorok (L. Gy.)

5. Ókori római auctorok (G. T.)

6. Görög epigráfia (L. Gy.)

7. Latin epigráfia (G. T.) április 2.

8. Papirológiai alapismeretek (G. T.) április 9.

9. Bevezetés a római pénztörténetbe (G. T.) április 16.

10. A görög vázafestészet (L. Gy.) április 23.

11. Görög domborművek (L. Gy.) április 30.

12. Római városrégészet (G. T.) május 7.

 

Ajánlott irodalom

Adamik Tamás: A római irodalom a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig. Budapest: Kalligram, 2009.

Boardman, John: A görög művészet és építészet, in: J. Boardman, J. Griffin, O. Murray (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest, Maecenas, 1996, 292–327.

Fitz Jenő: Latin epigráfia, in: Havas László (szerk.) Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 147–188.

Forisek Péter: A római történelem forrásai magyarul, in: Németh György (szerk.): Római történeti kézikönyv, Budapest, Korona, 2001, 585–635.

Fox, Robin Lane: A hellenisztikus kultúra és irodalom, in: J. Boardman, J. Griffin, O. Murray (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest, Maecenas, 1996, 355–382.

Förster Aurél: A filológia fogalma, Magyar Tudományos Akadémia, Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből XXV, 12 (Budapest, 1940), in: Szilágyi János György (szerk.): Voces paginarum: magyar ókortudomány a huszadik században, Budapest, Osiris, 2008, 282–292.

Gesztelyi Tamás: A római művészet és társadalmi szerepe, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 323–336.

Havas László, Németh György, Szabó Edit: Fogalomtár, in: Németh György (szerk.): Római történeti kézikönyv, Budapest, Korona, 2001, 11–465.

Havas László: A szövegkritika, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 67–100.

Ling, Roger: Hellenisztikus és görög–római művészet, in: J. Boardman, J. Griffin, O. Murray (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest, Maecenas, 1996, 510–537.

Madas Edit: Latin paleográfia az ókortól a 16. századig, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 115–128.

Nagy Árpád Miklós: Bevezetés a klasszika archaeológiába, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 313–322.

Németh György: A görög epigraphika, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 129–146.

Németh György: A görög történelem forrásai: régészeti emlékek, in: Hegyi Dolores, Kertész István, Németh György, Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, Budapest, Osiris, 1995, 17–20.

Németh György: A polisok világa. Bevezetés az archaikus és koraklasszikus kori görög társadalomtörténetbe, Budapest, Korona, 1999.

Németh György: Papyrológia, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 189–206.

Redő Ferenc: Éremtan, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 337–352.

Ritoók Zsigmond: Az ókortudomány fogalmának változásai, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 7–36.

Sarbak Gábor: Bevezetés a latin kodikológiába, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 207–222.

Szádeczky-Kardoss Samu: Görög paleográfia, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 101–114.

Visy Zsolt: Régészet, in: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. (Agatha II.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 285–312.

West, Martin L.: Szövegkritika és szövegkiadás. Budapest: Typotex, 1999.

Wilson, R. J. A.: Római művészet és építészet, in: J. Boardman, J. Griffin, O. Murray (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest, Maecenas, 1996, 783–817.

bottom of page